Đổi thẻ cào Sang ATM

Bạn có thẻ cào nhưng không biết làm thế nào để đổi sang tiền mặt hoặc rút về ATM thì bạn đã đến đúng nơi, chúng tôi có cung cấp dịch vụ này đổi và rút tự động chỉ mất vài phút.

Đổi thẻ cào tự động

  • Không nhận thẻ rút từ tín dụng,Credit, visa, thẻ lừa đảo, không rõ nguồn gốc, API game bài...sẽ bị khóa vv không hoàn số dư
  • Nhóm "100 giao dịch/tháng" tài khoản cần có 100 giao dịch/tháng hoặc làm việc tại GR như  AD, GDV, GDTG...lh cskh để được nâng hạng
  • Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ hơn.  Cần điền đúng seri, cố tình điền sai khiếu nại sẽ không xử lý. 

FORM ĐỔI THẺ

×Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ
Đổi Thẻ Cào

Bảng phí đổi thẻ cào
Viettel Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 16% 16% 16% 13% 13% 13% 16% 16% 17%
Đại Lý 15% 15% 15% 15% 15% 15% 14% 14% 14%
Tổng Đại Lý Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì
Vinaphone Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% Bảo Trì
Đại Lý 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Tổng Đại Lý Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì
Vietnamobile Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% Bảo Trì
Đại Lý 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Tổng Đại Lý Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì
Mobifone Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% Bảo Trì
Đại Lý 22% 22% 22% 22% 21% 21% 21% 21% 21%
Tổng Đại Lý Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì
Zing Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Đại Lý 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Tổng Đại Lý Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì
Gate Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
Đại Lý 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Tổng Đại Lý Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì
Garena Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ
Thành Viên 23% 23% 23% 23% 23%
Đại Lý 20% 20% 20% 20% 20%
Tổng Đại Lý Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì
Vcoin Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 32% 27% 27% 27% 27% 27%
Đại Lý 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Tổng Đại Lý Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì
Thông Tin » VSM